OSZCZĘDNOŚCI DLA NASZYCH KLIENTÓW

Naszym celem jest dopomóc klientowi w uzyskaniu realnych oszczędności, bazujących na śmiałych, innowacyjnych rozwiązaniach i efektywnej współpracy długoterminowej.

Nasz zespół zapewnia pełną ofertę zawierajacą twórcze rozwiazania techniczne wraz ze strategią optymalizacji kosztów. Uzyskiwane oszczędności są efektem stosowania przemyślanych, efektywnych idei i optymalizacji całego procesu, zaś w szczególności::

  • precyzyjnych informacji dotyczących towarów i ich parametrów, konkretnie określone cele i priorytety, takie jak efektowna grafika, minimalizacja rozmiarów produktu w stanie rozłożonym, możliwie najszybszy i prosty montaż, możliwość długotrwałego przechowywania a także zbalansowanie wszystkich tych parametrów;
  • ścisła współpraca projektantów grafiki z pionem technologicznym pozwala znakomicie wyważyć stronę wizualną i funkcjonalną produktu, jak i wymogi techniczne szybkiej i kosztowo zoptymalizowanej produkcji;
  • bogata wiedza i doświadczenie dotyczące wytwarzania naszych surowców pozwala istotnie obniżyć koszty wejściowe produkcji i zminimalizować masę odpadów, dzięki czemu współczynnik tonażu materiału wyjściowego do wejściowego osiągamy na poziomie 70%, przy rynkowej średniej rzędu 50%;
  • własna organizacja dostaw produkcji gotowej oparta na specjalnych ciężarówkach z dwupoziomowym systemem załadunku pozwala planować przewozy z pełnym wykorzystaniem kubatury pojazdów, co dla niezwykle lekkich produktów, jakimi sa standy POS, jest bardzo istotnym krokiem w kierunku oszczędzenia klientom kosztów „przewozu powietrza“;
  • system dopakowywania frachtów do standardowych kierunków przewozu w grupie Eclipse daje klientom, dla których te kierunki pasują do ich marszruty, również znaczne oszczędności w kosztach transportu;
  • znaczne oszczędności w kosztach produkcji standów uzyskujemy także dzięki magazynowaniu półproduktów. Wyprodukowane w seriach znacznie większych niż na potrzeby pojedyńczych zamówień (więc o znacznie niższym koszcie jednostkowym), gotowe, standardowe elementy, mogą być przechowywane tylko w przypadku posiadania odpowiedniej przestrzeni magazynowej, ale także dzięki wiedzy i doświadczeniu n.t. właściwości (np. wytrzymałości) i powtarzalności użycia (aby ich magazynowanie nie trwało zbyt długo) danych elementów. Przy tak rozumianej optymalizacji magazynowanie półproduktów daje znaczne oszczędności kosztów i czasu pracy przy poszczególnych produkcjach POS;
  • własna linia produkcyjna tektury falistej daje niecodzienną możliwość przygotowania produkcji tego surowca dokładnie pod nasze potrzeby, podczas gdy standardowym rozwiązaniem na tym rynku jest zamawianie tektur dedykowanych dla producentów opakowań;
  • własna linia materiałów i akcesoriów standowych (wieszaki, łączniki plastikowe, uchwyty, itp. elementy) są u nas stosowane autonomicznie, tzn. wykorzystywane jako rozwiązani indywidualne, występujące tylko jako części gotowych produktów, niedostępne na rynku ogólnym.

Oszczędności, które pomagamy zyskać naszym klientom są osczędnościami realnymi, z rzeczywistymi pozytywnymi skutkami np. dla środowiska – więc nie są to tylko osczędności finansowe. Szereg inteligentnych rozwiazań organizacyjnych, będących wynikiem pracy profesjonalnego zespołu, dobra znajomość potrzeb rynku, stały wysiłek dla rozwoju technologicznego i innowacyjności, jak i poszukiwanie nowych idei – to nasza wizytówka.

Więcej o nas